ผู้เขียน หัวข้อ: MP Group เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงาน Sale Manager ด่วน  (อ่าน 97 ครั้ง)

ออฟไลน์ มิ่งขวัญ สมเนตร

  • medtech ปี 2
  • **
  • กระทู้: 49
    • อีเมล์
 ตำแหน่งงาน Sale Manager
   คุณสมบัติ
1.เพศ หญิง
2. อายุ 35-40 ปี
3. การศึกษา
-  ระดับปริญญาตรี (สาขานักเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
4.มีรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับขี่ สามารถออกต่างจังหวัดได้
5.คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ในระดับดี )
- สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้และทีมงานได้
- มีความสามารถในด้านการวางแผนการขาย ทักษะด้านการบริหารจัดการและด้านการวางกลยุทธิ์ทางการตลาด
- ในทักษะการเจรจาต่อรอง

      หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบการวางแผนงานขาย และกลยุทธการขยายตลาดของแผนก Molecular เพื่อให้ได้แผนงานที่ดีที่สุด ในการเพิ่มยอดขาย
2. วิเคราะห์โอกาสหรือช่องทางการทำตลาดของสินค้าใหม่ และสินค้าที่มีอยู่
3. วิเคราะห์ Sales Amount จาก Current Account และ โอกาสในการขยายงานจาก Prospective ที่จะเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ตามแผนงานที่กำหนดไว้
4. เดินทางพบลูกค้าทั่วประเทศ ดูแลลูกค้า เสนอขายสินค้า
5. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า, องค์กร และบริษัท
6. พัฒนาลูกค้ารายเก่า ให้มียอดขายที่สูงขึ้น โดยสามารถเปิดเทสต์ใหม่ในเครื่องเดิม หรือ ขยายการวางเครื่องอื่นๆ เพิ่มเติม
7. วิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้าใหม่, ลูกค้าเดิมที่ใช้บริการอยู่ รวมถึงโอกาสการเพิ่มยอดขาย และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. รับผิดชอบในการส่งรายงานการทำงาน สถานการณ์ต่างๆให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
9. รับผิดชอบในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกระบวนการขาย รวมถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรภายในบริษัทฯ เช่น ผู้แทนฝ่ายขาย, Application specialist และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการทบทวน ศึกษาคู่แข่งและสถานการณ์ในตลาด รวมทั้งพัฒนาตนเองทางด้านการบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทีมบริการหลังการขาย เพื่อจะสามารถปิดการขาย พัฒนายอดขาย  ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
11. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำและร่วมโครงการส่งเสริมการขาย ด้วยการวางแผนจัดการประชุม/ออกบูธ/ สัมมนา/ กิจกรรม road show และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเวทีประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มลูกค้า


    สนใจงานติดต่อสอบถามโดยตรงมาที่ คุณอาร์ต  หรือส่ง resume มาที่ natchana.s@mpgroup.co.th
    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายบุคคล คุณมิ่ง 090-880-4462
ส่ง resume มาที่ hr_group@mpgroup.co.th