ผู้เขียน หัวข้อ: MP Group เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงาน Product Executive แผนก Molecular  (อ่าน 86 ครั้ง)

ออฟไลน์ นลิตา เล๊าะหลง

  • medtech ปี 3
  • ***
  • กระทู้: 75
    • อีเมล์
ตำแหน่งงาน  Product Executive  แผนก Molecular
คุณสมบัติ
1.เพศ หญิง/ชาย
2. อายุ 28-35 ปี
3.จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
4. การศึกษา
- ระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/อณูชีววิทยาทางการแพทย์)
5.ประสบการณ์
-  มีประสบการณ์ในการทำงาน/ศึกษา ทางด้าน Molecular  อย่างน้อย 1 ปี
6.มีรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับขี่ สามารถออกต่างจังหวัดได้
7.คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ในระดับดี )
- กล้าพูดและนำเสนอความคิดเห็น
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
   
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สนับสนุนงานขายและงานของบริษัทฯในส่วนงำนผลิตภัณฑ์ เช่น การเตรียมคุณลักษณะสินค้า เป็นต้น
2. ดูแลงานการใช้งานผลิตภัณฑ์ การแก้ปัญหาการใช้งานของเขตที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์และเข้าเยี่ยมลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ (Training/Re-training/Site visit)
4. ประสานงานการประเมินน้ำยาในเขตที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในแง่ผลิตภัณฑ์ เช่น การเตรียมคุณลักษณะสินค้า เป็นต้น
6. ประสานงานดูแลระบบควบคุมคุณภาพภายนอกของน้ำยาต่างๆในเขตที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. ผลิตและควบคุมคุณภาพงานผลิตน้ำยา Alpha-thal1 ตำมที่ได้รับมอบหมาย
8. รายงานการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
9. ทำงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

สนใจงานส่งresumeโดยตรงมาที คุณผึ้ง rudee.a@mpgroup.co.th
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล คุณไมล์ ส่งresume มาที่ hr_group@mpgroup.co.th