ผู้เขียน หัวข้อ: ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ - เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง-ผู้แทนขาย ด่วน!!  (อ่าน 86 ครั้ง)

ออฟไลน์ doubles

  • medtech ปี 1
  • *
  • กระทู้: 21
    • อีเมล์
บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด
ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจากหลายประเทศทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ดังนี้.-

ผู้แทนฝ่ายขาย (Sales Representative)
1. เขตภาคเหนือ 1 ตำแหน่ง
2. เขตอิสานบน  1 ตำแหน่ง
3. เขตภาคกลาง-ตะวันตก  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.เทคนิคการแพทย์)
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการสื่อสาร
 - มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายขาย (Sales Supervisor)
1. เขตกรุงเทพฯ  1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ขึ้นไป (วท.บ.เทคนิคการแพทย์)
 - บริหารทีมขาย ส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการสื่อสาร
 - มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขานุการผู้บริหาร
1.Executive Secretary 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- ติดต่อนัดหมาย ทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- จัดทำ report ตามที่ได้รับมอบหมาย
- รับผิดชอบงานเลขานุการผู้บริหารทั้งหมด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้ คล่องแคล่ว
- บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายบัญชี
1.หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ การเงิน
– มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน 5 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี และโปรแกรม Excel ได้
– มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– ใช้โปรแกรม Express ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
บัญชีเจ้าหนี้ / AP
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน,การอนุมัติ,ความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ ที่บริษัทกำหนด
– บันทึกบัญชีตั้งหนี้และจัดทำใบสำคัญจ่าย Payment Voucher
– จัดทำเช็คจ่าย/โอนเงิน/หนังสือรับรองภาษี หัก ณที่จ่าย/ติดตามใบเสร็จใบกำกับภาษี
– จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
บัญชีลูกหนี้ / AR
– ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบ Invoice
– บันทึกตัดรับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยดูกับ Statement
– ติดตาม/รวบรวม หนังสือรับรอง ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำมาใช้เครดิตภาษีสิ้นปี
– จัดเก็บใบสำคัญรับและแนบเอกสารประกอบให้ถูกต้อง
ทุกสิ้นเดือน
– กระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
– กระทบยอดรายการบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการสมัครงานดังนี้ :
1. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาใบรับรองการศึกษา  Transcript หรือสำเนา ใบปริญญาบัตร
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร  (ถ้ามี)
6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
7. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งประวัติส่วนตัวเข้ามาได้ตามรายละเอียด ได้ที่ :
hr@doublesdiagnostics.com
บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด
4 ซอยอุดมสุข 14 ถนนสุขุมวิท 103  แขวงบางนา  เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร  10260
(ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุข)
โทร : 02-747-7009
แฟกซ์ : 02-747-7008
หรือติดต่อฝ่ายบุคคล ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.