ผู้เขียน หัวข้อ: MP Group เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงาน ผู้แทนฝ่ายขาย จำนวนมาก !!!  (อ่าน 66 ครั้ง)

ออฟไลน์ นลิตา เล๊าะหลง

  • medtech ปี 4
  • ****
  • กระทู้: 137
    • อีเมล์
ตำแหน่งงาน  ผู้แทนฝ่ายขาย จำนวนมาก !!!

คุณสมบัติ
1.เพศ หญิง/ชาย
2. อายุ 25-40 ปี
3.จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
4. การศึกษา :ระดับปริญญาตรี  (สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
5. มีประสบการณ์ด้านงานขายและประสบการณ์งานด้าน Molecular จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ในระดับดี )
- กล้าพูดและนำเสนอความคิดเห็น
- มีทักษะด้านกางวางแผนงานขาย ทักษะด้านบริหารจัดการและด้านการวางกลยุทธ์การทำตลาด
- สามารถปรับตัวให้เข้ากับทีมงานและบริษัทได้
-ไม่มีความบกพร่องทางสายตาและสุขภาพไม่เป็นผลกระทบต่อการทำงาน
-มีรถยนต์ส่วนบุคคล มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถออกต่างจังหวัดได้
   
รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบงานขาย การดูแลลูกค้าและการวางแผน วางกลยุทธเพื่อพัฒนาการตลาดของสินค้าและการขาย ภายในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
2.วิเคราะห์โอกาสหรือช่องทางการทำตลาดของสินค้าและสินค้าตัวใหม่ เพิ่มยอดขายทั้งจากลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วรวมถึงเพิ่มลูกค้าใหม่
3.บริหารจัดการภายในองค์กรร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารที่มอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมานสูงสุดขององค์กร
4.วิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้าและร่วมวางแผนงานกับลูกค้า รวมถึงโอกาศการเพิ่มยอดขายและความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคต
5.สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดภาพลักษ์ที่ดีต่อสินค้า องค์กรและบริษัท

Benefit
- เงินเดือน
- Incentive
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน
- ประกันสังคม

สวัสดิการ
- วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- Bonus
- กิจกรรมสัมพันธ์
- ท่องเที่ยวประจำปี
-  ชุด Uniform                                               

 โดยสามารถส่งใบสมัคร ( Resume )  ได้ที่  hr_group@mpgroup.co.th   หรือโทรสอบถามรายละเอียดมาได้ที่
เบอร์  02-514 -4112  ต่อ1302  หรือ 090-880-4462   ติดต่อคุณนลิตา เล๊าะหลง เจ้าหน้าที่สรรหา แผนกทรัพยากรบุคคล