ผู้เขียน หัวข้อ: กรมการแพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวานตรวจจอประสาทตาลดเสี่ยงตาบอด  (อ่าน 704 ครั้ง)

ออฟไลน์ pigky

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 1171กรมการแพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวานตรวจจอประสาทตาลดเสี่ยงตาบอด
               อธิบดีกรมการแพทย์เผยพบผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 20 เป็นโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา แนะควบคุมระดับน้ำตาล  ความดันโลหิตและไขมัน  ชี้ตรวจตาอย่างน้อย  ปีละ 1ครั้ง  ลดเสี่ยงตาบอด

             นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา  อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า  องค์การอนามัยโลกและสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ  ได้กําหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี  เป็นวันเบาหวานโลก ซึ่งในปี  2556  กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์เบาหวานศิริราช  จัดกิจกรรมรณรงค์งานวันเบาหวานโลกพร้อมกันทั่วประเทศ  สำหรับในปีนี้ได้กำหนดประเด็นรณรงค์   คือ “การให้ความรู้และการป้องกันโรคเบาหวาน”  และได้กําหนดคําขวัญที่ใช้ในการรณรงค์ คือ “พิทักษ์อนาคตไทย  พ้นภัยเบาหวาน”  ปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ในศตวรรษที่ 21 พบผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 371 ล้านคน และคาดว่าปี พ.ศ.2573 จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานถึง 500 ล้านคน สําหรับประเทศไทย ปี 2555 พบผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 7,749  คน หรือเฉลี่ยวันละ 22 คน คิดเป็นอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน 12.06  ต่อแสนประชากร และมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน 674,826 ครั้ง คิดเป็นอัตราป่วย ด้วยโรคเบาหวาน เท่ากับ 1,050.05  ต่อแสนประชากร เนื่องจากสภาวะความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  ทําให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักพบภาวะแทรกซ้อนตามระบบและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ หลอดเลือดสมองและหัวใจ ตา ไต และเท้า  ดังนั้น  การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากโรคเบาหวาน  จึงเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานตั้งแต่ระยะแรกก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง จนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต  ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจากโรคเบาหวานที่ผู้ป่วยควรจะได้รับการตรวจคัดกรอง คือ โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา   เป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นเป็นอันดับสองรองจากต้อกระจก โดยเฉลี่ยพบว่าโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 20 ของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลา 15 ปีจะพบว่าเป็นโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาได้ถึงร้อยละ 80 โดยผู้ป่วยประมาณร้อยละ 2 มีภาวะตาบอด และร้อยละ 10 เกิดการสูญเสียการมองเห็นขั้นรุนแรง  เนื่องจากผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตา
             อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาสามารถป้องกันได้ ถ้าวินิจฉัยได้เร็ว ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องได้รับการตรวจตาเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือบ่อยกว่านั้น ตามความรุนแรงของภาวะเบาหวานขึ้นจอตา และควรรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น  ผู้ป่วยจะต้องควบคุมระดับน้ำตาล ความดันโลหิต และไขมัน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด


แหล่งข่าวโดย » กรมการแพท