ผู้เขียน หัวข้อ: บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับทุนการศึกษาจากต่างประเทศ  (อ่าน 1345 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์


บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับทุนการศึกษาจากต่างประเทศ
นางสาวอุษากร คุณานุวัฒน์ บัณฑิตระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง (GPAX 3.74) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับทุนการศึกษาปีละประมาณ 20,000 เหรียญแคนาดา จาก University of Manitoba ให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ Professor Dr. Thomas Klonisch ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และวิทยาการเรื่องเซลล์ โดยปัจจุบันได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับในอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรของการเกิดมะเร็ง สาเหตุที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนโดยต่างประเทศในครั้งนี้ นอกจากประวัติการศึกษาที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังมีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (IELTS) ได้ระดับคะแนน 6.5 ขึ้นไป รวมทั้งทัศนคติและความสนใจในด้านการวิจัย-----------------------------------------------
ที่มา http://www.ahs.chula.ac.th/