ผู้เขียน หัวข้อ: คณะเทคนิคการแพทย์จัดงาน 1st Congress of MU-ASEAN Schools  (อ่าน 1237 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์คณะเทคนิคการแพทย์จัดงาน 1st Congress of MU-ASEAN Schools of Medical Technology Association

 

                           เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ 1st Congress of MU-ASEAN Schools of Medical Technology Association ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Standards, Challenges and Trends of Medical Technology Education in ASEAN countries” ขึ้น ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งการประชุมวิชาการนี้ เป็นครั้งแรกของการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมร่วมกัน เรื่องการจัดการศึกษาและมาตราฐานงานด้านเทคนิคการแพทย์ระหว่างสถาบันการศึกษาหลักของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย โอกาสนี้ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ

                         เนื่องด้วยคณะเทคนิคแพทย์ ม.มหิดล เป็นผู้นำทางด้านการจัดการศึกษาเทคนิคการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นคณะเทคนิคการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาค สามารถจัดการศึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ได้ทุกระดับการศึกษา ตลอดจนยังมีหลักสูตรอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะทางอีกหลายด้าน ซึ่งแต่ละหลักสูตรของคณะฯ สามารถรองรับนักศึกษาได้ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งคณะฯ ยังมีผลงานวิจัยโดดเด่นที่ส่งผลต่อการพัฒนางานและบทบาทของวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น คณะฯ จึงมีความพร้อมในการเป็นผู้นำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ

                          ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล/ ประธานสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย/ ประธานการจัดงานประชุมวิชาการ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์ จำนวน 47 สถาบัน จาก 8 ประเทศ รวมกว่า 200 ท่าน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง 57-Years Experience of Medical Technology Profession in Thailand towards the Challenges of ASEAN-Community ในที่ประชุม ตัวแทนจากสถาบันหลักของแต่ละประเทศได้นำเสนอบริบทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศของตน หลักสูตรการศึกษาเทคนิคการแพทย์ สถานการณ์ปัจจุบัน โอกาส ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ทิศทางของวิชาชีพที่จะมุ่งไปในอนาคต จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็น กำหนดทิศทางในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาเทคนิคการแพทย์ มาตรฐานวิชาชีพ การส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนและชุมชน การบริการสุขภาพองค์รวม การวิจัยที่ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ รวมทั้งการก่อตั้ง ASEAN Association of Schools of Medical Technology (AASMT) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในช่วงท้ายของงานประชุม คณะฯ จัดการประชุมย่อยของวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือของวิชาชีพรังสีเทคนิคในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

                          นอกจากกิจกรรมทางวิชาการแล้ว ทางคณะฯ ยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน การนำเสนอผลงานเด่น ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรม Facility tour นำเสนอศักยภาพและปัจจัยสนับสนุนการดำเนินการด้านต่างๆ นิทรรศการแสดงผลงานเด่นของคณะฯ และสถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์อื่นๆ ในประเทศไทย กิจกรรม Campus tour ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรพิเศษ นำผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในวิทยาเขตศาลายา และผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

                          งานประชุมวิชาการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ตัวแทนสถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์แต่ละประเทศ ร่วมกันสร้างปฏิญญามหิดล "Mahidol Declaration 2013 on Asean Medical Technology Education" ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ การยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ การสร้างระบบสร้างเสริมสุขภาพของประชากรในอาเซียนต่อไปในอนาคต

--------------------------------
ที่มา http://www.mt.mahidol.ac.th/