ผู้เขียน หัวข้อ: รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ เข้ารับพระราชทานรางวัล DMSc Award  (อ่าน 1312 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิจารณาให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนูศักดิ์   ตาตุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award ในวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะได้จัดประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2556 ภายใต้หัวข้อ "Medical Sciences for Modern Life" ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุขรวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน พร้อมจัดให้มีการคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award

-------------------------------------
ที่มา http://www.ams.cmu.ac.th/