ผู้เขียน หัวข้อ: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประชุมเสวนา 1 เรื่อง  (อ่าน 1079 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการประชุมเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายกับคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อการฝึกงานของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์”
FRIDAY, 01 NOVEMBER 2013 08:17    ผู้ดูแลระบบ อีเมล พิมพ์ PDF
        คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประชุมเสวนา เรื่อง  “เตรียมความพร้อมระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายกับคณะเทคนิคการแพทย์  เพื่อการฝึกงานของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการจัดการความรู้ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายกับคณะเทคนิคการแพทย์  เพื่อการฝึกงานของนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงาน สภาเทคนิคการแพทย์  ตลอดจนสร้างภาคีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน งานวิจัยร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างเป็นรูปธรรม  ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

 
                   การเสวนาฯ ในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและอาจารย์ประจำแหล่งฝึกงานของโรงพยาบาลในเครือข่าย จำนวน 7 โรงพยาบาล มาร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการฝึกงานแก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนความร่วมมือกันในการพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ต่อไปในอนาคต

 

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นโรงพยาบาลจำนวน 9 แห่ง ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกงานสำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 4 รหัสนักศึกษา 54 จำนวน 57 คน เข้าฝึกงานประจำปีการศึกษา 2557 ในช่วงระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2557 - 30 พฤษภาคม 2557 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ลำดับ

ชื่อสถานที่แหล่งฝึกงาน

1

โรงพยาบาลสงขลา

2

โรงพยาบาลหาดใหญ่

3

โรงพยาบาลตรัง

4

โรงพยาบาลพัทลุง

5

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

6

โรงพยาบาลยะลา

7

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

8

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

9

โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่