ผู้เขียน หัวข้อ: คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการวิชาชีพฯ  (อ่าน 1107 ครั้ง)

ออฟไลน์ webmaster

  • Administrator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 3951
    • อีเมล์
คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการวิชาชีพฯ                 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค โดยมี รศ. สุนารี องค์เจริญใจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก พันเอก(พิเศษ)หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล หัวหน้าสำนักงาน/ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและประเมินผล ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นวิทยากร หัวข้อในการบรรยายครั้งนี้ประกอบด้วย 1. ความสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพทางกายและใจเพื่องานบริการวิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 2. Service mind กับพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ และ3. การสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือในงานบริการวิชาชีพ  ในการนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แนวคิดจากมุมมองต่าง ๆ เพื่อการเตรียมพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา เช่น การเตรียมตัวในการสมัครงาน การเตรียมบุคลิกภาพสำหรับการทำงานบริการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษา รู้จักวิธีดูแลตนเอง เข้าใจและเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้านต่อไป

--------------------------------------
ที่มา http://www.mt.mahidol.ac.th/