ผู้เขียน หัวข้อ: คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ “เลิกบุหรี่ด้วยลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย  (อ่าน 1022 ครั้ง)

ออฟไลน์ webmaster

  • Administrator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 3856
    • อีเมล์โครงการ “เลิกบุหรี่ด้วยลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย”
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ) จัดโครงการความร่วมมือการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน “เลิกบุหรี่ด้วยลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย” รุ่นที่ 1  จำนวน 30 คน  ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557  ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันมีประชากรไทยเป็นจำนวนมากที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะในเพศชาย วัยทำงานและสูงอายุ และปัจจุบันยังมีเยาวชนและสตรีได้หันมาสูบบุหรี่กันมากขึ้น  แม้ผู้สูบบุหรี่จะทราบถึงพิษภัยและอันตราย แต่การเลิกการสูบบุหรี่ยังคงเป็นเรื่องยาก  แนวทางการเลิกบุหรี่ในปัจจุบันมีหลายวิธี ได้แก่ การบำบัดทางจิต การใช้ยานิโคตินทดแทน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สมุนไพรเลิกบุหรี่ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ประชาชนหรือกลุ่มแพทย์บางกลุ่มได้เริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้น  สมุนไพรหญ้าดอกขาวหรือหญ้าหมอน้อย เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีการบันทึกในสมุนไพรแผนโบราณว่ามีคุณสมบัติสามารถช่วยเลิกบุหรี่  ซึ่งได้มีการวิจัยทางคลินิกได้นำสมุนไพรทั้งต้นมาใช้ในการเลิกบุหรี่ในรูปแบบของชาชง ในปี2551 ทางทีมวิจัยโดย ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ  ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสมุนไพรหญ้าหมอน้อยร่วมกับการออกกำลังกายในการช่วยเลิกบุหรี่ในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มผู้ที่ใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อยในรูปแบบการเคี่ยวร่วมกับการออกกำลังกาย สามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 70 อีกทั้งมีผลการตรวจเลือด พบปริมาณของออกซิเดทีฟสเตรสลดลง ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ในลมหายใจลดลง รวมไปถึงสมรรถภาพปอดและสมรรถนะทางกายดีขึ้น

ดังนั้นสมุนไพรหญ้าหมอน้อยในรูปแบบการเคี่ยว น่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้กลุ่มผู้สูบบุหรี่สามารถลดและเลิกการสูบบุหรี่ได้  แต่การใช้ในรูปแบบการเคี่ยวมีวิธีการเตรียมยุ่งยากและไม่สามารถควบคุมปริมาณองค์ประกอบของสารออกฤทธิ์ที่ชัดเจน จึงได้ดำเนินการวิจัยเพิ่มเติมโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวทช.ภาคเหนือ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสารสกัดสมุนไพรหญ้าหมอน้อยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยซึ่งจะทำให้ทราบปริมาณของสารออกฤทธิ์ที่แน่นอนและสามารถอธิบายกลไกในการช่วยเลิกบุหรี่ได้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยมีความสะดวกในการใช้งาน เป็นตัวช่วยที่ให้ผลดีในการเลิกบุหรี่ และอาจจะนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

สวทช.ภาคเหนือ จึงได้ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการความร่วมมือ การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน “เลิกบุหรี่ด้วยลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย” เนื่องจากเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและเป็นการให้บริการวิชาการโดยการนำผลงานวิจัยไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และได้เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “เลิกบุหรี่ด้วยลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย” รุ่นที่ 1  จำนวน 30 คน  เพื่อร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 1 วัน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557  ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและนำผลิตภัณฑ์ลูกอมหญ้าหมอน้อยเลิกบุหรี่ไปทดลองใช้และจะมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
•    สวทช.ภาคเหนือ (053-226264) / ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ (091-0768024)

กิจกรรมแถลงข่าว “การรณรงค์การลดและเลิกบุหรี่ด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรหญ้าหมอน้อย”
เมื่อในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ คณะเทคนิคการแพทย์
---------------------------------------
ที่มา http://www.ams.cmu.ac.th/