ผู้เขียน หัวข้อ:  (อ่าน 590 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
(ไม่มีหัวข้อ)
« เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 08:47:39 PM »
สธ.สร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการด้านคนและสัตว์ รับมือหวัดนก-โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV)

          สธ.สร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการด้านคนและสัตว์ รับมือหวัดนก-โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV) กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การอนามัยโลก (WHO)และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา(USAID) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Molecular techniques for detection of avian influenza and MERS-CoV” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (public health) และห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ (animal health) ให้มีความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
            วันนี้ (30 เมษายน 2557) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Molecular techniques for detection of avian influenza and MERS-CoV” ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและเชื้ออุบัติใหม่มาโดยตลอด เนื่องจากปัจจุบันมีเชื้ออุบัติใหม่หลายชนิด ได้ระบาดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก โดยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ส่วนใหญ่ที่เกิดในมนุษย์ มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์หรือสัตว์ป่า เช่น ไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 สายพันธุ์ H7N9 และเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 หรือที่เรียกว่า MERS-CoV ซึ่งขณะนี้ได้มีสัญญาณที่อาจคุกคามสู่ประเทศไทย เนื่องจากได้พบผู้ป่วยติดเชื้อ MERS-CoV แล้วในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์เชื้ออุบัติใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเชื้อร้ายแรง ผู้ป่วยมีอัตราตายสูง อีกทั้งยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ความรู้เกี่ยวกับตัวเชื้อ กลไกการระบาด และการก่อโรคยังมีอยู่อย่างจำกัด จึงต้องอาศัยระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง ซึ่งมีห้องปฏิบัติการเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน เพื่อให้สามารถตรวจจับเชื้อทั้งในสัตว์และคนให้ได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดมิให้กระจายออกเป็นวงกว้าง
 
 
             นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากกรมปศุสัตว์ โรงพยาบาลศูนย์ฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง รวมทั้งสิ้น 40 คน นอกจากจะเป็นการอบรมฟื้นฟู          เทคนิคการตรวจวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการด้านคนและสัตว์ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะที่โลกกำลังถูกภัยคุกคามจากเชื้ออุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดจากสัตว์สู่คน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมโรคภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว รวมถึงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
           นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และโฆษกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ให้ครอบคลุมถึงเชื้ออุบัติใหม่ต่างๆ  ได้อย่างทันการณ์ เห็นได้จากการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ MERS-CoV จากกลุ่มผู้แสวงบุญในพิธีฮัจน์ที่เมกกะ รวมถึงผู้ป่วย ที่มีอาการปอดบวม ปอดอักเสบรุนแรงทั่วประเทศ และได้ขยายการตรวจหาเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวอื่นๆ อีก โดยมีหน่วยตรวจวินิจฉัยโรคกลาง (CDU) เป็นหน่วยงานใหม่ที่ให้บริการ จึงเห็นได้ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี  ทั้งการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์เชื้อและยืนยันสายพันธุ์ของเชื้อ ติดตามการกลายพันธุ์และการดื้อยา ตลอดจนการเสนอข้อมูลและความรู้ในสถานการณ์การระบาดที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกที่จะนำไปสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงการผลิตและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่ต่างๆ สร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่ประชากรโลกต่อไป


*************************
ที่มา : http://www.moph.go.th/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2014, 09:06:26 PM โดย poror »