ผู้เขียน หัวข้อ: Open House 4+1 Program เฉพาะเรามหิดล  (อ่าน 1374 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
Open House 4+1 Program เฉพาะเรามหิดล
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2014, 12:59:41 PM »
Open House 4+1 Program เฉพาะเรามหิดล


            เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ (MUMT) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ(CMMU) มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม“Open House 4+1 Program เฉพาะเรามหิดล”ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และรองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ร่วมกล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี รองคณบดีงานการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ ได้แนะนำภาพรวมของหลักสูตร ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ และดร.วรพรรณ เรืองผกา อาจารย์จากวิทยาการจัดการ แนะนำรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1, 2, 3 ให้ความสนใจเข้ารับฟังและร่วมเล่นกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวน 195 คน ณ ห้องประชุม 217 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

            Open House 4+1 Program เป็นการนำเอาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ที่กำลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นนักบริหารหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการธุรกิจทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจยุคปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจบนหลักการบริหารการจัดการ การวางแผนอย่างเป็นระบบ การวางแผนกลยุทธ์ทั้งระดับธุรกิจและองค์กร รวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา Soft Skills ที่สำคัญสำหรับนักบริหารยุคใหม่ เช่น การเจรจาต่อรอง การเสริมสร้างภาวะผู้นำ****************************
ที่มา : http://www.mt.mahidol.ac.th/