ผู้เขียน หัวข้อ: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Medical Mycology  (อ่าน 979 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Medical Mycology Workshop


           เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Medical Mycology Workshop เรื่อง Fungal burden in Thailand and clinico-microbiological correlation for management of invasive fungal diseases ณ ห้องบรรยาย 301 และห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา เกียรติเฟื่องฟู รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ กล่าวให้การต้อนรับ โดยมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ อาทิ ศาสตราจารย์ พญ.ศมนีย์ มิลินทางกูร รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา จินดามพร รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุรางค์ ตันติมาวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สิริอร วัชรานานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเชื้อราทั้งทางด้านคลินิก การปฏิบัติการวินิจฉัยเชื้อราและการทดสอบความไวของยา เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานด้านการวินิจฉัยโรคเชื้อราให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก อาทิ แพทย์ที่สนใจงานด้านโรคติดเชื้อหรืองานจุลชีววิทยาคลินิก นักวิทยาศาสตร์และนักเทคนิคการแพทย์ เป็นจำนวน 64 ท่าน

*************************************
ที่มา : http://www.mt.mahidol.ac.th/