ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่  (อ่าน 885 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา 2557


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา 2557

จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดังนี้

นางสาว ศิริขวัญ  แสงบุญเรือง รหัส  531131006  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์  “บทบาทของซิงเกิ้ล-เชน แวริเอเบิ้ลแฟรกเม้นท์ที่จำเพาะต่อ ซีดี 147 ต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่”

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์  ตระกูลพัว            ประธาน

2. ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา                  กรรมการ 

และ

นางสาว ศุภลักษณ์  ผาดศรี   รหัส  541131012  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ “การพัฒนาแบบจำลองแนวคิดการบริการกิจกรรมบำบัดชุมชนในเชียงใหม่”

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :

          1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์        ประธาน

          2.  รองศาสตราจารย์ ดร.เมธิศา  พงษ์ศักดิ์ศรี                 กรรมการ

 


************************************
ที่มา  : http://www.ams.cmu.ac.th/web/index.php/site/article/id/254