ผู้เขียน หัวข้อ: คณะเทคนิคฯ กวาด 14 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสร้างชื่อเสียงให้แก่ มข.  (อ่าน 1674 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
คณะเทคนิคฯ กวาด 14 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสร้างชื่อเสียงให้แก่ มข.


คณะเทคนิคฯ กวาด 14 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสร้างชื่อเสียงให้แก่ มข.

          คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2557” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

             ในงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชู ขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พัฒนาองค์ความรู้ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิด สติปัญญา สร้างชื่อเสียง ทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และสร้างผลงานจนเป็นที่ยกย่องชมเชยจากสถาบันและองค์กรต่างๆในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

             ทั้งนี้งานชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2557 มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นประเภทต่างๆ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กวาดรางวัลการันตีถึงคุณภาพด้านผลงาน การวิจัยและเทคโนโลยีถึง 14 รางวัล ได้แก่

1. คณะเทคนิคการแพทย์ รางวัลคณะวิชาที่มีผลงานดีเลิศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รางวัลศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ

3. รศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน

4. ผศ.ดร.สุรัสวดี เบนเน็ตต์ รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

5. ผศ.ดร.ทกมล กมลรัตน์ รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

6. รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ระดับทอง

7. ศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน

8. ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน

9. รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน

10. ผศ.ดร.พรทิพย์ ปิ่นละออ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน

11. รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน

12.ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ รางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

13. รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน ด้านการให้บริการวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดีเยี่ยม

14. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์คิดค้น) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดีเยี่ยม

             ในโอกาสนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชม ยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และบุคลากรทั้ง 12 ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย

****************************************
ที่มา : http://ams2.kku.ac.th/thai/