ผู้เขียน หัวข้อ: คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมR2R หัวข้อ “การเขียนโครงร่างและกระบวนการวิจัย”  (อ่าน 935 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม R2R หัวข้อ “การเขียนโครงร่างและกระบวนการวิจัย”


             เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยหน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม R2R หัวข้อ “การเขียนโครงร่างและกระบวนการวิจัย”ภายใต้โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R โดยมี คุณอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา และคุณโกเมศ จันทร์เจริญ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดยครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่คณะฯได้ให้ความรู้ เรื่อง “R2R เขียน...อย่างไรให้สำเร็จ” เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงร่างและกระบวนการวิจัย อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สามารถพัฒนางานผ่านการวิเคราะห์และสร้างเป็นผลงานวิจัยในสายงานได้ ส่งผลให้บุคลากรเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเองและสามารถสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ เกิดเป็นวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างงานวิจัยของบุคลากรต่อไป ณ ห้อง317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์

****************************************
ที่มา : http://www.mt.mahidol.ac.th/