ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจาก สปป.ลาวในการสำเร็จหลักสูตรเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ 17  (อ่าน 828 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจาก สปป.ลาวในการสำเร็จหลักสูตรเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ 17


              เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 801 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้จัดพิธีปิดการอบรมในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ โปรแกรม 1 ( Medical Technology Program 1 ) แก่บุคลากรทางห้องปฏิบัติการ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 17 ประจำปี 2558 โดยมีกำหนดการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 12 มีนาคม 2558 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรักษาพยาบาลแก่บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลระดับแขวงและเมือง ในสปป.ลาวให้สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนลาว ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ได้จัดการอบรมในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการงาน การประกันคุณภาพการทดสอบ ของห้องปฏิบัติการ อาทิ วิธีการทดสอบ การควบคุมคุณภาพ การแปลผลของการทดสอบชนิดต่างๆที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ อันจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบริบททางการแพทย์และสาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้
***********************************
ที่มา : http://www.mt.mahidol.ac.th/