ผู้เขียน หัวข้อ: การสอบสัมภาษณ์และกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 808 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
การสอบสัมภาษณ์และกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบรับตรง                เมื่อวันที่ 21 มีนาคม2558 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรง ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ในการนี้ คณะฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในด้านการเรียนการสอน ความก้าวหน้าของบุตรหลาน ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การดูแลช่วยเหลือ เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ปกครองและคณะฯ เพื่อประโยชน์ของบุตรหลาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา เกียรติเฟื่องฟู รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติรส พลับพลึงรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ได้ให้เกียรติมาตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ นอกจากนี้ คณะฯได้จัดนิทรรศการเพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรของสาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค หลักสูตร4+1 ตลอดจนกิจกรรมของนักศึกษาอีกด้วย*********************************
ที่มา : http://www.mt.mahidol.ac.th/index.php?lang=th