ผู้เขียน หัวข้อ: มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง  (อ่าน 3291 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิดการแพทย์


            สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำ "เกณฑ์มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง" โดยการระดมสมองของคณาจารย์จากสถาบัน ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อาจารย์แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือและเป็นอ้างอิงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ สาขาโลหิตวิทยา
 
"เกณฑ์มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติเม็ดเลือดแดง" นี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย สภาเทคนิคการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเรา ชาวเทคนิคการแพทย์ต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน และ รศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย ที่กรุณาเป็นบรรณาธิการ รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล และ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กรุณาเอื้อเฟื้อภาพประกอบ คณาจารย์จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อาจารย์แพทย์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละและ อุทิศตน จนคู่มือนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


http://www.mtcouncil.org/content/786
*******************************************
ที่มา : http://www.mtcouncil.org