ผู้เขียน หัวข้อ: มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ  (อ่าน 3569 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ โดยอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์


            สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำเกณฑ์ มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะขึ้น โดยการระดมสมองของคณาจารย์จากสถาบัน ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อาจารย์แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือและเป็นอ้างอิงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
 
"เกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ" นี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย สภาเทคนิคการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเรา ชาวเทคนิคการแพทย์ต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ยุพิน อนิวรรตอังกูร คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณาธิการคู่มือนี้ คณาจารย์จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิค การแพทย์ อาจารย์แพทย์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละและ อุทิศตน จนคู่มือนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


http://www.mtcouncil.org/content/684
*****************************************
ที่มา : http://www.mtcouncil.org