ผู้เขียน หัวข้อ: การฝึกอบรมสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาทักษะทางห้องปฏิบัติการฯ  (อ่าน 524 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
การฝึกอบรมสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาทักษะทางห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 (สธ.)


ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาทักษะทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ครั้งที่ 2 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 2 เดือน ณ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้ถึงความสลับซับซ้อนของโรค ตลอดจนเทคโนโลยี หลักการทำงาน และวิธีใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสบการณ์การตรวจวินิจฉัยทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิกให้แก่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย

****************************************
ที่มา : http://www.ams.cmu.ac.th/web/index.php/site/article/id/326