ผู้เขียน หัวข้อ: “หมอสมศักดิ์”ชื่นชม สาธารณสุขบุรีรัมย์ พัฒนา รพ.สต.เขตเมือง  (อ่าน 778 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
“หมอสมศักดิ์”ชื่นชม สาธารณสุขบุรีรัมย์ พัฒนา รพ.สต.เขตเมือง เป็นด่านหน้ามีผู้ป่วยเข้ารับบริการปีละกว่า 4.5 แสนครั้ง ลดความแออัดได้ผล             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมการจัดลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ แบ่งงานบริการปฐมภูมิให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  21 แห่งรับผิดชอบ ผลได้รับการตอบรับดีปี 2557มีผู้เข้ารับบริการมากกว่า 4.5 แสนครั้ง เน้นบริการเชิงรุก ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมทีมหมอครอบครัว สร้างความมั่นใจประชาชน
             นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ว่า ชื่นชมการทำงานเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละทำงานเพื่อประชาชน โดยที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีประชาชนในความรับผิดชอบ 1.5 ล้านคน มีผู้รับบริการแบบผู้ป่วยนอกปีละกว่า 5 แสนครั้ง นอนพักรักษาในโรงพยาบาลปีละ 6 หมื่นกว่าคน  อัตราการครองเตียง 120 เปอร์เซ็นต์เพื่อลดความแออัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการ จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลอำเภอ(รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ให้เป็นด่านหน้ารักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป รวมทั้งรับผู้ป่วยที่รักษาจนอาการปลอดภัย หรืออยู่ระหว่างฟื้นฟูสุขภาพกลับไปดูแล
             นอกจากนี้ ได้แบ่งงานบริการปฐมภูมิประชาชนในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลให้ รพ.สต. 5 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านบุลาว บ้านบัว บ้านยาง บ้านโคกกลาง และบ้านหัววัว ขึ้นทะเบียนเพื่อแยกคัพ (CUP: Contracting Unit for Primary Care) เป็นหน่วยบริการประจำ มี รพ.สต.21 แห่งทำงานเป็นลูกข่าย ดูแลประชาชน 1.8 แสนคน ประชาชนได้รับบริการที่ใกล้บ้านใกล้ใจ หมุนเวียนแพทย์แลทีมงานไปให้บริการที่รพ.สต.ในเครือข่ายทุกแห่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง บริการโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ ไม่ต้องเดินทางรักษาไกลบ้าน
             นอกจากนี้ มีการจัดบริการเชิงรุก เน้นการเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัว  ให้บริการผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาที่หน่วยบริการได้ พัฒนาระบบให้คำปรึกษาและระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ มีทีมแพทย์ปรึกษาครบ 21 ทีม แบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้หมอครอบครัวชัดเจน ทำให้ประชาชนรู้ว่าเจ็บป่วยแล้วจะปรึกษาใคร ใช้สมาร์ทโฟนในการให้คำปรึกษาและสื่อสารระหว่างกัน ร่วมมือและทำงานใกล้ชิดกัน ทีมงานเข้มแข็ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสามารถลดความแออัดในโรงพยาบาลได้อีกด้วย มีผู้รับบริการมากถึงปีละ 4.5 แสนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69 ของการเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั้งจังหวัด
             “มั่นใจว่านโยบาย ทีมหมอครอบครัวจะเดินหน้าไปได้ถ้ามีระบบและเครือข่ายที่ดีโรงพยาบาลใหญ่ทำตัวเป็นพี่ใหญ่ที่ดี ให้แก่โรงพยาบาลระดับตำบล โดยมีโรงพยาบาลอำเภอเป็นตัวเชื่อม มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาให้หมออนามัยสอบถามได้ทันทีจะช่วยสร้างความมั่นใจให้คนไข้ โรงพยาบาลอำเภอก็คงดีใจที่มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยทำให้มั่นใจส่วนหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ก็ดีใจที่ช่วยให้หมอโรงพยาบาลอำเภอดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นเพราะเป้าหมายสำคัญของทีมหมอครอบครัวคือ ช่วยทำให้ดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น ทำงานสบายขึ้น
************************************
ที่มา : http://www.moph.go.th/index.php