ผู้เขียน หัวข้อ: เปิด 5 โครงการเชิงรุกกรมควบคุมโรคปี 59  (อ่าน 786 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
เปิด 5 โครงการเชิงรุกกรมควบคุมโรคปี 59              กรมควบคุมโรคเตรียม 5 โครงการเชิงรุก ปี 2559 คัดโครงการเชิงรุกดูแลสุขภาพประชาชนชาวไทย เร่งดำเนินงานใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การกวาดล้างโปลิโอ ควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ ดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ พัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนเมืองใหญ่ ตั้งเป้าเดินหน้าทุกโครงการพร้อมกันและเห็นผลภายในปี 59 และเตรียมขยายผลต่อเพื่อครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ   

               นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รวมถึงปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ โดยมีการดำเนินการทุกโรคและทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และในปีนี้ (พ.ศ.2559) กรมควบคุมโรค ได้วางแผนและเตรียมดำเนินโครงการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงและดูแลสุขภาพประชาชนใน ทุกกลุ่มทุกอาชีพให้มากขึ้น ที่สำคัญเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 แก่ประชาชนชาวไทย โดยคัดเลือกโครงการสำคัญ 5 เรื่อง ดังนี้

1.การกวาดล้างโปลิโอ ซึ่งดำเนินการตามพันธะสัญญานานาชาติกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก ด้วยการเสริมวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดให้เด็กไทย เป้าหมายที่เด็กอายุ 4 เดือน จำนวน 700,000 คนทั่วประเทศ และบรรลุตามเป้าหมายของโลกในการกวาดล้างเชื้อโปลิโอ ในปี 2563

2.ควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ โดยการพัฒนาโมเดลการควบคุมวัณโรค และวัณโรคดื้อยาในเขตเมืองใหญ่ เริ่มต้นที่ “บางโคล่โมเดล” เน้นการค้นหาผู้ป่วยในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพิ่มการเข้าถึงบริการ และการติดตามรักษา ซึ่งมีเป้าหมาย คือประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัด สถานประกอบการและผู้ขับรถสาธารณะ และขยายผลต่อในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 5 เมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ระยอง และนครศรีธรรมราช 

3.ดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ  ซึ่งมีประมาณ 26 ล้านคน โดยพัฒนาชุดบริการดูแลสุขภาพในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ด้วยชุดบริการ ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกันโรคใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานเก็บขยะ ภาคเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน และขนส่งสาธารณะ จำนวน 5 ล้านคน

4.พัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีผู้เดินทางท่องเที่ยวเข้าออกประเทศไทยประมาณ 35 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ยังไม่นับรวมผู้เดินทางท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำ วิธีการดูแลสุขภาพขณะเดินทางท่องเที่ยวไปในป่าและเขาสูง รวมทั้งไปในท้องทะเลอีกปีละจำนวนมาก กรมควบคุมโรค จึงจัดตั้งคลินิกดังกล่าวเพื่อให้บริการผู้เดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการ 8 แห่ง ภายในปี 2559  โดยเปิดตัวแห่งแรกที่สถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

5.ป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนเมืองใหญ่ โดย บูรณาการชุดบริการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อให้อยู่ในงานสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนเขตเมือง เน้นผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดและคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่ โดยจะเริ่มในชุมชนหมู่บ้านการเคหะ และชุมชนบ้านเอื้ออาทร แล้วขยายผลออกไปชุมชนเขตเมืองอื่นๆ 

             นพ.อำนวย กล่าวต่อว่า ทั้ง 5 โครงการนี้ จะเริ่มดำเนินการพร้อมกันในปี 2559 ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมและในบางส่วนได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว และเห็นผลภายในปี 2559 เพื่อสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและวางแผนขยายต่อในพื้นที่อื่นๆ ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศต่อไป ในขณะนี้ได้สั่งการไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ ให้เริ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย เพื่อให้โครงการต่างๆ เหล่านี้ เข้าถึงและดูแลสุขภาพประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 แก่ประชาชนทั่วประเทศ  หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรม ควบคุมโรค โทร 1422
**************************************
ที่มา : http://www.hfocus.org/news