ผู้เขียน หัวข้อ: โรงพยาบาลชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง  (อ่าน 255 ครั้ง)

ออฟไลน์ LABCHUENCHOM

  • medtech ปี 1
  • *
  • กระทู้: 12
โรงพยาบาลชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

เปิดรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร 26 มีนาคม 2563 ถึง 17 เมษายน 2563

สอบคัดเลือก 20 เมษายน 2563

รายงานตัว 23 เมษายน 2563รายละเอียด

https://www.facebook.com/1734744053445240/photos/pcb.2521613994758238/2521611251425179/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDqA-zoY4OM6BlOL-BK0SAGe6hcEKl0NohIInkuTT-vipEPQ1K3m43EOI5usuotFYX1-akGT2KXgLMF&__xts__%5B0%5D=68.ARChQo77sVTcVCF77SF33tOSyuGQe34KHDo6JDYFzmmEl2YDIeitVNrRJLkdPmoJLDJZh5VyIpn_uJBZ5YDW43f_1rZ_FLWNauAJmKvhGZl_T74ubntCasayYNQIIhhNZBMi9jj-xVmED_1v8d6zuJ4BY1Oak5dC6mK_5IeOR9H9ze9qq9ITYoG1j0fEiR2jgujoQ-SGqqUX8e0qm0rLsls9gLo3Cf1t4QeWlKQ7l5RADAQwx8SV0UDj2LFJERDa2waCXjSBP0iFLxSuoK1x5ABc_qBPB_A4mGe8maAna5wqIDIU_ONteQ7L_uw4B7z9D0Cx_n9V0SYZC9iC8TscLtXAhstW


สนใจสอบถามเพิ่มเติม
 ภาณุชิต โทร 087-4841730