ผู้เขียน หัวข้อ: สธ.เผยทั่วประเทศมีแพทย์ 13,083 คน ยังขาดอีก 9,772 คน  (อ่าน 796 ครั้ง)

ออฟไลน์ IloveMT

  • medtech ป โท
  • *****
  • กระทู้: 289
    • อีเมล์


  นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามแผนแม่บทกำลังคนด้านสาธารณสุข ในปี 2554 ทั่วประเทศ มีความต้องการแพทย์ 40,620 คน โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ต้องการแพทย์ 22,855 คน มีแพทย์แล้ว 13,083 คน ยังขาดอีก 9,772 คน โดยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากรเฉลี่ย 7,000 คน ในการกระจายแพทย์ จะยึดตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS กำหนดตามจำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้เลือกจังหวัดที่จะไปปฏิบัติงานตามความสมัครใจเพื่อชดใช้ทุนเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งแพทย์จบใหม่ทุกคนในปีแรกจะต้องเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปเป็นเวลา 9 เดือนเพื่อฝึกปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะกับแพทย์รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น หลังจากนั้นจะต้องลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจนครบ 3 ปี
       
       นพ.สุพรรณกล่าวต่อว่า การจัดสรรแพทย์ใช้ทุนเพื่อปฏิบัติงานในปี 2554 ที่ผ่านมา มีแพทย์เข้าปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,522 คน ซึ่งคณะกรรมการจัดสรรแพทย์ประจำปี 2554 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร โดยกำหนดให้โรงพยาบาลชุมชนต้องมีแพทย์ไม่น้อยกว่า 3 คน และให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ขาดแคลนซ้ำซาก ซึ่งจะจัดสรรให้เป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดสรรให้ 100 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการตาม GIS ส่วนพื้นที่อื่นจัดสรรประมาณร้อยละ 85 ของ GIS
       
       ทั้งนี้ การจัดสรรแพทย์ใช้ทุนจะเป็นการจัดสรรในภาพระดับจังหวัด โดยจะจัดสรรแพทย์ที่จบจากโครงการต่างๆ เช่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ซึ่งจัดสรรตามจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของแพทย์อยู่แล้ว รวมทั้งแพทย์ที่จบจากโครงการปกติของมหาวิทยาลัยต่างๆ ข้อมูลการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนและการจับสลากเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานในปี 2554 พบว่า จ.ตราด จัดสรรจำนวน 8 ราย เป็นแพทย์โครงการปกติ 6 ราย และแพทย์ชนบท 2 ราย จ.เลย จัดสรร จำนวน 15 ราย เป็นแพทย์โครงการปกติ 13 ราย แพทย์โครงการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนหรือodod 2 ราย จ.ยะลา จัดสรร จำนวน 13 ราย เป็นแพทย์โครงการปกติ 2 ราย แพทย์โครงการพิเศษต่างๆ 11 ราย
       
       “สำหรับข้อมูลแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ ณ เดือนพฤษภาคม 2554 พบว่าโรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา มีแพทย์ปฏิบัติงานจริงจำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นแพทย์ใช้ทุนปี 2 และกำลังรอรับย้าย จาก จ.สกลนครอีก 1 ราย โดยขณะนี้ยังไม่มีแพทย์ยื่นความจำนงสมัครไปศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์เฉพาะทาง สำหรับโรงพยาบาลเกาะกูด จ.ตราด ไม่มีแพทย์ประจำ แต่มีแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูดด้วย ซึ่งเดิมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูดมา 2 ปีแล้วรู้จักพื้นที่ดี และได้จัดแพทย์หมุนเวียนไปปฏิบัติงานประจำเดือนละ 1 คน รวมทั้งจัดพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเวชปฏิบัติประจำ 11 ราย เพื่อการรักษาเบื้องต้น ส่วนโรงพยาบาลภูกระดึง จ.เลย มีแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกระดึง และมีแพทย์ประจำอีก 1 ราย รวมทั้งมีแพทย์ใช้ทุนหมุนเวียนอีก 4 ราย” นพ.สุพรรณกล่าว


ที่มา ผู้จัดการออนไลน์