ผู้เขียน หัวข้อ: “หมอชลน่าน”เผยสธ.บรรจุลูกจ้างชั่วคราวกว่า 1 แสนคน เป็น “พนักงาน กสธ.” เสร็จในสิงหาคมนี้  (อ่าน 973 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์
“หมอชลน่าน”เผยสธ.บรรจุลูกจ้างชั่วคราวกว่า 1 แสนคน เป็น “พนักงาน กสธ.” เสร็จในสิงหาคมนี้


             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เผยความคืบหน้า การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ และ                สายงานสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดทั่วประเทศ 117,000 คน เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้วเสร็จทั้งหมด ภายในเดือนสิงหาคม 2556 นี้ ทำให้มีความมั่นคงในอาชีพ มีสิทธิสวัสดิการใกล้เคียงกับข้าราชการ อาทิ ผู้ชายลาดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 15 วัน โดยสายวิชาชีพเช่นพยาบาลจะได้รับเงินเดือน 1.2 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ

วันนี้(4 พฤษภาคม 2556) ที่โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมสมาชิกสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ใน 17 จังหวัดภาคกลางจำนวน 600 คน เพื่อชี้แจงนโยบายและความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพกส. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2556  เป็นต้นมา
 
นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังคน ในการให้บริการดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย โดยหลังจากที่ได้ออกระเบียบว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และมีผลบังคับใช้มาแล้ว 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีทั้งหมด 117,000 คน มีทั้งสายวิชาชีพเฉพาะเช่นพยาบาลวิชาชีพ และสายสนับสนุนต่างๆ ที่ก.พ.รับรองคุณวุฒิการศึกษา แล้ว เข้าเป็นพนักงานกระทรวงฯ ให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั่วประเทศภายในเดือนสิงหาคม 2556 นี้ มีสัญญา 4ปี เหมือนพนักงานราชการ  พร้อมเข้าสู่ระบบการจ้างงานแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
 
นายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อว่า อัตราการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะใช้บัญชีเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ยกเว้นสายงานวิชาชีพ เช่นพยาบาล จะได้รับ 1.2 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ ขั้นต้น 15,960 บาท ขณะที่ตามระบบเดิมจะได้รับ 11,340บาท เลื่อนค่าจ้างทุกวันที่ 1 ตุลาคมของปี และปรับเพิ่มค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 12 ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนั้นยังได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆไม่ต่างจากข้าราชการ มีสิทธิลา การศึกษาต่อ ลาคลอดบุตร ส่วนผู้ชายมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรได้ไม่เกิน 15 วันทำการ     
 
ด้านนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ในการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะมีคณะกรรมการของหน่วยบริการดำเนินการประเมิน ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคล โดยแบ่งพนักงานกระทรวงออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป มี 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.กลุ่มเทคนิคบริการและบริหารทั่วไป 2.กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 3.กลุ่มเชี่ยวชาญ และประเภทพิเศษได้แก่ กลุ่มที่ต้องใช้ความสามารถสูงและมีความจำเป็นของหน่วยงาน ที่สำคัญมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสร้างความมั่นคงให้แก่พนักงานฯทุกคน เมื่ออายุมากขึ้นจนถึงวัยเกษียณก็จะมีเงินสะสม รวมกับเงินสมทบพร้อมทั้งผลกำไรที่เกิดจากการลงทุนคืนให้สมาชิกทุกคน


-----------------------------------------------
ที่มา :http://www.moph.go.th/