ผู้เขียน หัวข้อ: บริษัท แอฟฟินิเน็ค จำกัด รับสมัคร หัวหน้าห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ด่วน!!!  (อ่าน 16 ครั้ง)

ออฟไลน์ btrading

  • medtech ปี 2
  • **
  • กระทู้: 32
    • อีเมล์
บริษัท แอฟฟินิเท็ค  จำกัด

บริษัท  แอฟฟินิเท็ค  จำกัด ดำเนินธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมืออุปกรณ์ และน้ำยาทดสอบสำหรับห้องปฎิบัติการโรงพยาบาล

ขณะนี้เปิดรับสมัครงาน  หัวหน้าห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์    รายละเอียดงาน ดังนี้
   1.รับผิดชอบบริหารงานในห้องปฏิบัติการ
   2.รับผิดชอบในด้านวิชาการด้วยความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
   3.บริหารเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ
   4.ควบคุมคุณภาพ ISO 15189:2013 จนผ่านการรับรอง
   5.ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาต่างๆ กับเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน
   6.วางแผน ควบคุม การออกหน่วยตรวจสุขภาพให้เรียบร้อย
   7.สรุปผลการทำงาน หลังปฏิบัติงานเพื่อรายงานผู้บริหาร
   8.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สวัสดิการบริษัท
     - ค่าน้ำมัน  ค่าโทรศัพท์  ค่าที่พัก
     - ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์  ค่าประกันรถยนต์
     - งานเลี้ยงปีใหม่
     - โบนัสประจำปี
     - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     - ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
     - อื่นๆ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
    -   สำเนาบัตรประชาชน
    -   สำเนาทะเบียนบ้าน
    -   หลักฐานทางการศึกษา
    -   หนังสือรับรองการทำงานที่ผ่านมา
    -   รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
    -   หลักฐานแสดงการเกณฑ์ทหาร (สด.43)
    -   อื่นๆ ( ถ้ามี )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท แอฟฟินิเท็ค  จำกัด
ที่อยู่  999/99 ถ. พระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
ติดต่อแผนกบุคคล  โทร 02-718-3333
E-Mail : hr@bangtrading.com  //  www.affinitech.co.th