ผู้เขียน หัวข้อ: ตำแหน่ง Assistant Product Manager 1 ตำแหน่ง  (อ่าน 238 ครั้ง)

ออฟไลน์ P.Diagnostics Co.,Ltd.

  • medtech ปี 2
  • **
  • กระทู้: 46
    • อีเมล์
ตำแหน่ง Assistant Product Manager 1 ตำแหน่ง
« เมื่อ: มกราคม 12, 2022, 02:15:27 pm »
ตำแหน่ง Assistant Product Manager  1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
2.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ , (ปริญญาโท การตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
3.มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการนำเสนอ
4.มีความขยันอดทนและกระตือรือร้นในการทำงาน
5.มีความรับผิดชอบและมีวินัยในงานที่รับผิดชอบ
6.มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่ สามารถออกเดินทางต่างจังหวัดได้
7.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
8.มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ)
ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- ค่าเบี้ยเลียง
- โบนัส
- ค่าเดินทาง ค่าที่พัก Advance

รายได้ : ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 40,000+++

หน้าที่รับผิดชอบ
-ศึกษาและให้ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์แก่ฝ่ายขายและในหน่วยงาน  นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ตอบคำถามเชิงลึกและแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้
-แก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
-จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับฝ่ายขายและลูกค้า
-เตรียมตัวอย่างสำหรับการจัดทำประเมินคุณภาพชุดตรวจ
-ประสานงานการประเมินคุณภาพชุดตรวจก่อนการขาย จนเข้าสู่กระบวนการขายและหลังการขาย
- เตรียมเอกสารต่างๆในการขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์
-วิเคราะห์ความเป็นไปของตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปในทิศทางที่วางไว้ในแต่ละปี
-ปฏิบัติตามหน้าที่ที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ทำรายงานส่งแก่ผู้บังคับบัญชา สามารถบริหารจัดการเวลา มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 

กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการสมัครงานดังนี้
1. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาใบรับรองการศึกษา Transcript หรือสำเนา ใบปริญญาบัตร
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (ถ้ามี)
6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
7. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์