ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัคร Product Manager จำนวน 1 อัตรา (จบเทคนิคการแพทย์เท่านั้น)  (อ่าน 33 ครั้ง)

ออฟไลน์ Deache

  • medtech ปี 4
  • ****
  • กระทู้: 164
    • อีเมล์
บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์, น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศ บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จำกัด และบริษัทในเครือ ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี มีบริษัทในเครือทั้งสิ้น 4 บริษัท โดยให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
      **** รับสมัคร Product Manager จำนวน 1 อัตรา ****

คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี วทบ.เทคนิคการแพทย์                                                                       
- มีความรู้ด้านงานเครื่องมือและน้ำยาวิเคราะห์โรคทางการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ     
-บริหาร และจัดการควบคุมดูแลน้ำยา อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในแผนก Marketing                                           
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ( ฟัง, พูด, อ่าน,เขียน) ในระดับดี
- จัดทำแผนการตลาด และกิจกรรมทางการตลาด  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- บริหารจัดการ จัดหาข้อมูลสินค้า ตลอดจนค้นคว้าเพื่อเปรียบเทียบสินค้าคู่แข่งเพื่อสนับสนุนการขาย
- ฝึกอบรมและจัดทำสื่อความรู้
-วางแผน, การจัดการ และการควบคุมระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเกิดประสิทธิภาพ

รายได้ส่วนอื่นๆ
- ค่าเดินทาง,ค่าที่พัก,ค่าโทรศัพท์,ค่าบำรุงรักษารถยนต์รายเดือน,ค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน,Commission

สวัสดิการ
-ประกันกลุ่ม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันสังคม
แก้ไขข้อความ