ผู้เขียน หัวข้อ: เริ่มแล้วงานประชุมแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน จุฬาฯ-รามา-ศิริราช  (อ่าน 748 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์    สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน พ.ศ.2554 : จุฬาฯ-รามา-ศิริราช ทรงมีพระราชดำรัสชมเชยเป็นความร่วมมือทางวงการแพทย์ที่ก่อประโยชน์ต่อประชาชน
       
       วันนี้ (15 มิ.ย.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2554 : จุฬาฯ-รามา-ศิริราช (Joint Conference in Medical Sciences 2011: Chula Rama Siriraj : JCMS2011) “84 พรรษาองค์ราชัน สามสถาบันเทิดไท้ วิชาการแพทย์ก้าวไกล สุขภาพประชาไทยยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้แทนนิสิตนักศึกษาจาก 3 สถาบันร่วมรับเสด็จฯ
       
       ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงมีพระราชดำรัสว่า เนื่องในโอกาสที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการร่วม คณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2554: จุฬาฯ-รามา-ศิริราช (Joint Conference in Medical Sciences 2011: Chula Rama Siriraj) ตามแนวคิดหลัก “84 พรรษาองค์ราชัน สามสถาบันเทิดไท้ วิชาการแพทย์ก้าวไกล สุขภาพประชาไทยยั่งยืน” ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อเผยความรู้ ความก้าวหน้า ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชา และต่อประชาชนทั่วไป อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ในสุขภาวะของประชาชนชาวไทยในที่สุด
       
       โดยสมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้ทรงดำรัสในตอนท้ายด้วยว่า ขอให้การจัดงานครั้งนี้สัมฤทธิผลสมดังเจตนารมณ์ทุกประการ และขอให้ผู้จัดงานและผู้มาร่วมการประชุม ประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วกัน
       
       ด้าน ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ กล่าวว่า การจัดประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งนี้ถือเป็น ความร่วมมือกันครั้งแรก เพื่อแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการวิจัย ด้านการแพทย์ทุกสาขา เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมีความร่วมมือในการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มผู้ป่วยขนาดใหญ่ ทั้งเรื่องโรคติดเชื้อ หรือข้อมูลของผู้ป่วยที่ดมยาสลบ เป็นต้น แม้ในงานจะมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากมาย แต่งานนี้ยังให้ความสำคัญกับปัญหาผู้สูงอายุ การรักษาโรคในผู้สูงวัย โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน
       
       ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภาคประชาชนในวันที่ 18 มิ.ย.เพื่อบริการด้านการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน และให้ความรู้สร้างทักษะความเข้าใจในองค์รวมด้านการดูแลสุขภาพ ขณะเดียวกันยังบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชน ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ