ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแสดงความยินดีกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (อ่าน 3852 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

 • Global Moderator
 • medtech ปี เอก
 • *****
 • กระทู้: 1192
  • อีเมล์
ขอแสดงความยินดีกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยได้รับการรับรองจาก NECAST  เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

                ตามที่ หน่วยจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ขอรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก NECAST; National Ethics Committees Accreditation System of Thailand สำนัก งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ และให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยในคนประจำสถาบัน เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นั้น

          บัดนี้ วช. โดยคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ ได้แจ้งผลการตรวจประเมิน โดยให้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน NECAST แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ การรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ วช. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

          อนึ่ง คณะเทคนิคการแพทย์ ขอขอบคุณศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการรับรองคุณภาพมาตรฐาน และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. นิมิตร  มรกต ที่ปรึกษาพัฒนาระบบรับรองคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  ที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และให้ข้อแนะนำ จนทำให้การดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวััตถุประสงค์*************************************
ที่มา : http://www.ams.cmu.ac.th/web/index.php/site/article/id/249

ออฟไลน์ Churine

 • medtech ปี 1
 • *
 • กระทู้: 2
  • อีเมล์
ขอแสดงความยินดีด้วยคนนะคะ

ออฟไลน์ davidzedan

 • medtech ปี 1
 • *
 • กระทู้: 2
  • อีเมล์
เยี่ยมมาก ยินดีด้วยครับ