ผู้เขียน หัวข้อ: ปัชฌิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558  (อ่าน 4003 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
ปัชฌิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2015, 12:55:11 pm »
มัชฌิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558               เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค เพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การเรียนด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี และมอบโอวาทแก่นักศึกษาเรื่อง “เหลียวหลังดูตน แลหน้าดูอนาคต เราจะเป็น MT - RT ที่เป็นที่ต้องการของสังคมได้....อย่างไร” นอกจากนี้คณะฯ ยังไดให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในเรื่องการสร้างเสริมสมรรถนะใหม่สำหรับนักเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคในอนาคต โดย อาจารย์ ดร.น.สพ. ภานพ วิไลนาม จาก ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค และอาจารย์ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร และคุณชาตรี ลุนดำ คณะกรรมการจัดการพลังงาน ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้พลังงาน การจัดการดูแลสภาพแวดล้อมและลดการใช้พลังงานภายในคณะฯได้อย่างไร ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาได้ ต่อจากนั้นคณาจารย์ได้ทำพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส่วนในช่วงบ่ายนักศึกษาจะได้รับความรู้และคำแนะนำจากคณาจารย์ ในเรื่องการทำงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วย ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา
******************************************
ที่มา : http://www.mt.mahidol.ac.th/