ผู้เขียน หัวข้อ: คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพ งานมหิดล – วันแม่ ประจำปี 2558  (อ่าน 3700 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพ งานมหิดล – วันแม่ ประจำปี 2558


              เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดล - วันแม่” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ 30 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลแก่แม่สู้ชีวิต, แม่100 ปี, แม่ดี – บุคลากรเด่น, แม่จิตใส ใจสีขาว, แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ได้เป็นผู้กราบทูลรายงานความเป็นมาของนิทรรศการ หัวข้อ “เทคนิคการแพทย์ชุมชน : บรูณาการความรู้สุขภาพสู่แม่-ลูกเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัว” นอกจากนี้คณะเทคนิคการแพทย์ ยังได้ให้บริการการตรวจหาน้ำตาลในเลือด และให้คำปรึกษาคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคต่างๆ

                  ภายในงานมหิดล-วันแม่ มีการบริการสุขภาพจากคณะและสถาบันต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การออกกำลังกายและกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ บริการทันตกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งโครงการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นมหาวิทยาลัยมหิดลตรวจและรักษา ฟรี แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนโดยรอบ รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ ให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
*****************************************
ที่มา : http://www.mt.mahidol.ac.th/index.php?lang=en