ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ข.  (อ่าน 4308 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมมือกับ คณะเเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยไม่ต้องเตรียมตัว”เรียน   บุคลากรทุกท่าน
          ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ โดยความร่วมมือกับ คณะเเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยไม่ต้องเตรียมตัว”  ในวันที่  19  สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ (ชั้น 8) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมเสวนา ได้แก่  ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย, ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล, รศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร, ผศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม และ ศ.ดร. สนั่น จอกลอย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ  หรือวางเป้าหมายตั้งแต่ก่อนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์ ตามลำดับ
          ดังนั้น  จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “การเสวนา การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยไม่ต้องเตรียมตัว”ในวันที่  19  สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ (ชั้น 8) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตอบรับเข้าร่วมโครงการสวนา โดยแจ้งชื่อไปที่ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่  14  สิงหาคม  2558  จักขอบคุณยิ่ง
***************************************
ที่มา : http://ams2.kku.ac.th/thai/

ออฟไลน์ Leoangard

  • medtech ปี 1
  • *
  • กระทู้: 2
อยากไปอบรมอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ว่างเลย