ผู้เขียน หัวข้อ: วุฒิสภา จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” เป็นปีที่ 2  (อ่าน 2994 ครั้ง)

ออฟไลน์ webmaster

  • Administrator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 3951
    • อีเมล์

1 มี.ค. 56 -      รองประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยประธาน กมธ.วิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา และเลขานุการกรรมการโครงการฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” ปีที่ 2 พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการ ภายใน 28 มิ.ย. นี้

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนางนิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา และ นายดิเรก ถึงฝั่ง เลขานุการกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 ปีที่ 2 ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” พร้อมเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการใหม่และประชาชนที่สนใจเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับใบประกาศ เกียรติคุณเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อได้ที่ www.senate.go.thและ www.science.or.th และส่งแบบเสนอชื่อภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯโทรศัพท์ 0 2831 9158 – 9 โทรสาร 0 2831 9159     e-mail: staff@science.or.th

ทั้งนี้ กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ โดยมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่าง เป็นรูปธรรม จำนวน 215 ผลงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 และจากผลความสำเร็จดังกล่าว ประธานวุฒิสภาจึงจัดให้มีโครงการในปี 2556 เป็นปีที่ 2 โดยผลงานจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  1. สาขาเกษตรกรรม สาขาอาหาร และสาขาการผลิต 2.สาขาสุขภาพและการแพทย์ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริการ 3.สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการภัยพิบัติ 4.สาขาการศึกษาและสาขาศิลปวัฒนธรรม และ      5.สาขาการสื่อสาร สาขาโทรคมนาคม สาขาความมั่นคง และสาขาอื่นๆที่มา: http://www.radioparliament.net