ผู้เขียน หัวข้อ: โรงงานผลิตยาต้านไวรัสเอดส์แห่งใหม่ของ อภ. พร้อมผลิตต้นปี 55  (อ่าน 1802 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์  นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(อภ.) เปิดเผยว่า จากการที่องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ตามมาตรฐาน WHO GMP แห่งใหม่ที่ ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 10 จ.ปทุมธานี ในพื้นที่กว่า 100 ไร่ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงงานผลิตยารังสิต” ซึ่งการดำเนินงานในส่วนของโครงสร้างโรงงานระยะที่ 1 ได้แล้วเสร็จและดำเนินการก่อสร้างระยะที่ 2 ในส่วนของการติดตั้งระบบและเครื่องจักรในการผลิต ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนฯ โดยในปี 2553 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบเพื่อเตรียมการเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 2,400 ล้านเม็ดต่อปีให้สามารถขยายกำลังการผลิต 5,000 ล้านเม็ดต่อปี คาดว่าการก่อสร้างและการติดตั้งระบบต่างๆ จะแล้วเสร็จรับมอบงานได้ในเดือนตุลาคม 2554 นี้


              ในส่วนของบุคลากรได้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และมีการกำหนดอัตรากำลังไว้ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมการสำหรับการย้ายโรงงานในเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตยาเม็ดแรกได้ในต้นปี 2555


              นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่บริเวณคลังชั้น 2 ให้เป็นคลังอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบไอทีในการสำรองวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต ให้สามารถรองรับการจัดเก็บวัตถุดิบ อุปกรณ์การบรรจุและยาสำเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนพื้นที่ชั้นที่ 1 ซึ่งเดิมจะใช้เป็นคลังได้ปรับเปลี่ยนโดย ได้ออกแบบก่อสร้างเป็น Pilot plant สำหรับผลิตยาเม็ดและยาแคปซูล ซึ่งทั้งสองรายการได้ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2555 เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีโครงการย้ายกำลังผลิตทั้งระบบจากโรงงานที่ราชเทวีมาที่แห่งใหม่นี้ด้วย


          “โรงงานแห่งใหม่นี้จะเป็นโรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีระบบควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพ และบริหารจัดการงานคลังโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล WHO GMP และ PICS อีกทั้งเป็นโรงงานระบบปิด มีการผลิตครบวงจรภายในตัวอาคาร พร้อมระบบบำบัดสิ่งตกค้างจากขบวนการผลิตไม่มีการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม องค์การเภสัชกรรมยังมีโครงการเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถใช้เป็นที่ศึกษาดูงานของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาทางด้านการสาธารณสุข การแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจงานด้านการวิจัยพัฒนการผลิตยาเพื่องานสาธารณสุขของประเทศ” ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวที่มา : http://www.moph.go.th