ผู้เขียน หัวข้อ: ชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่น รัฐ-เอกชนผนึกกำลังผุดโครงการสร้างสรรค์  (อ่าน 2154 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์


ดึงชาวเมืองหมอแคนมีส่วนร่วมบริจาคโลหิต

ชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 โดยได้รับการแนะนำรับรองการก่อตั้งโดย นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และได้รับความเห็นชอบจาก นายวิจารณ์ ไชยนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในขณะนั้น และ นางปลื้มมนัส ไชยนันทน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในการเตรียมเลือดกรุ๊ปพิเศษต้อนรับการประชุมเอเปค ครั้งที่ 2 ในปี 2546 ที่ จ.ขอนแก่น โดยมีผู้แทนสมาชิกเอเปค 21 ประเทศเข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2546 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงแรมพูลแมนราชา ออคิด)

อย่างไรก็ตามสำหรับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมประชาชนให้เข้าใจงานบริการโลหิตและร่วมเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำ โดยมุ่งให้สมาชิกมีโอกาสร่วมกิจกรรม และสนับสนุนงานบริการโลหิตของจังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมอื่น ๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกมีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานบริการโลหิต สามารถนำไปชี้แจงและเชิญชวนประชาชนเพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตประจำให้มากขึ้น ให้บริการร่วมกิจกรรมและประสานประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านต่าง ๆ ของชมรม ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ของสมาชิกให้แน่นแฟ้น และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกตามสมควร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ได้ร่วมกับทาง โรงพยาบาลขอนแก่น จัดหาผู้บริจาคโลหิตโดยการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น พัฒนาแนวการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตประจำอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิต และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่สมาชิกของชมรม

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย โครงการ “ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ความรัก” บริจาคโลหิตวันแห่งความรัก ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ตลาดบางลำพู ถนนกลางเมือง ตรงข้าม สภ.เมืองขอนแก่น เป็นประจำทุกปี โครงการบริจาคโลหิตถวายองค์มิ่งขวัญสภากาชาดไทย ทุกวันที่ 2-3 เมษายนของทุกปี โครงการบริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12-14 สิงหาคมของทุกปี โครงการบริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5-7 ธันวาคม ของทุกปี โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลกทุกวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี และ กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตในวันปิยมหาราช ที่จตุจักร ขอนแก่น ทุกวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี

โดยยอดผู้บริจาคโลหิตที่ทางชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่น มีส่วนร่วมในการประสานจัดหาโลหิตในแต่ละปีนั้น มีจำนวนไม่ต่ำกว่าปีละ 1-2,000,000 ซีซี ทีเดียว จนกระทั่งทางชมรมได้จัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต จากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาผ่านชมรมและได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทโตโยต้าอมตะ จำกัด และได้มอบให้ทางโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นผู้บริหารจัดการ ใช้งานและดูแลรักษา

ส่วนสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกจะได้รับจดหมายและข่าวสารของชมรมประมาณ 3 เดือนครั้ง รับการตรวจสุขภาพฟรี ปีละ 1 ครั้งในเดือนเกิดของสมาชิก ที่งานบริการโลหิต โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมได้ทุกโอกาส เข้ารับการอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิต การบริการผู้บริจาคโลหิต สามารถเสนอโครงการและข้อเสนอแนะต่าง ๆที่มีคุณประโยชน์ต่อชมรมได้ตลอดเวลา และสมาชิกจะได้รับการช่วยเหลือจากชมรมตามสมควร

ด้าน นางสุวรรณี ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่น ด้วยว่า “สำหรับสมาชิกสามัญ ต้องเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำมากกว่า 7 ครั้งขึ้นไป และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ให้เตรียมหลักฐานในการสมัคร เป็นรูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น โดยสามารถนำส่งภายหลังได้ภายใน 10 วันหลังจากวันสมัคร และสำเนาบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิต”

หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธารินทร์ ภักดี เลขานุการชมรม หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-6855-3188 และศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-4333-6789 ต่อ 1307 ได้ทุกวันทำการ.