ผู้เขียน หัวข้อ: กก.กำลังคน หนุน ครม.ผลิตหมอเพิ่ม  (อ่าน 1869 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์
กก.กำลังคน หนุน ครม.ผลิตหมอเพิ่ม
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2011, 07:40:52 am »
 กก.กำลังคนหนุน ครม.ผลิตหมอเพิ่ม รองรับ รพ.สต.พัฒนาบริการปฐมภูมิประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติสนับสนุน มติ ครม.อนุมัติผลิตบุคลากรสาธารณสุขเพิ่ม รองรับ รพ.สต.ทั่วประเทศ ชี้ เป็นการยกระดับคุณภาพการบริการปฐมภูมิให้กับประชาชน
       
       จากกรณีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการโครงการทศวรรษการผลิตและพัฒนากำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2555-2564 จำนวน 10,749 ล้านบาท เพื่อผลิตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ 16,500 คน เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรทางสาธารณสุขประจำ รวมทั้งมีมติบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น
       
       นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึง มติ ครม.ว่า การวางแผนผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขระยะยาวให้กับ รพ.สต.ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีมาก เพราะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิให้แก่ประชาชนในชนบทพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ซึ่ง รพ.สต.มีกระจายอยู่ 9,750 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติที่วางเป้าหมายไว้ว่าระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิต้องได้รับการยอมรับเป็นที่พึ่งหลักของประชาชนอย่างมีศักดิ์ศรี และสามารถเชื่อมโยงกับบริการสาธารณสุขระดับอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพและพึ่งตนเองด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากบริการสาธารณสุขปฐมภูมิมีความเข้มแข็ง ประสิทธิภาพที่ดี ในอนาคตทุกครอบครัวจะสามารถมีบุคลากรด้านสาธารณสุขประจำครอบครัวเพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพ ครอบคลุมประชากรอย่างทั่วถึงทั้งในเขตเมืองและชนบทด้วย
       
       นพ.มงคล กล่าวด้วยว่า  ครม.อนุมัติบรรจุอัตราข้าราชการสาธารณสุขเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เกือบ 3,000 ตำแหน่งนั้น นโยบายนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับพยาบาลที่จบมาออกมา และจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในพื้นที่แล้ว ยังจะมีผลต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้ในระยะยาวด้วย