ผู้เขียน หัวข้อ: ข้าราชการ สธ.เฮ ครม.อนุมัติเบี้ยเลี้ยง 4.2 พันล้าน ให้ทุกระดับตั้งแต่ รพ.สต.-รพ.ศูนย์...  (อ่าน 1768 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีค่าตอบแทนพิเศษหรือที่เรียกว่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งที่มาของเรื่องนี้คือเมื่อปี 2551และปี 2552 กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบให้สถานบริการทุกแห่งสามารถที่จะนำเงินบำรุงมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษหรือเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้เจ้าหน้าที่ได้ โดยให้ดูจากเงื่อนไข จากสภาพความทุรกันดารของพื้นที่ ประกอบกับอายุงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นเกณฑ์หลัก ต่อมาในปี 2553 รัฐบาลได้จัดงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมเรื่องค่าตอบแทนพิเศษให้ นอกจากการใช้เงินบำรุงอย่างเดียว โดยจัดงบให้จำนวน 2,870 ล้านบาท แต่จะให้เฉพาะการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ในสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนเท่านั้น ส่วนโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปให้ใช้เงินบำรุงเช่นเดิม

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับในปี 2554 นี้ ได้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการแล้วเมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยเห็นชอบในหลักการอนุมัติวงเงิน 4,200 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนพิเศษหรือเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ให้กับทั้ง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.ชุมชน รพ.ทั่วไปและรพ.ศูนย์ หากไม่พอจึงให้ไปใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลนั้นๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ส่วนในปี 2555 จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนใหม่ทั้งระบบอีกครั้ง ทาง

ด้าน นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งวงเงินค่าตอบแทนพิเศษไว้ที่ 6,100 ล้านบาท แต่ได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนพิเศษ เข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรีเพียงร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้คือจำนวน 4,200 ล้านบาท และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ สำหรับการบริหารจัดการงบประมาณก้อนนี้ จะดูแลให้เกิดความทั่วถึงและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดความสามัคคีในกระทรวงสาธารณสุข