ผู้เขียน หัวข้อ: กรมควบคุมโรค มุ่งสู่การบริหารยุคใหม่ หนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  (อ่าน 1991 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์


  กรมควบคุมโรค ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เครือข่ายบริหารทั่วไป กรมควบคุมโรค” ระยะที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก  การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านบริหารงานทั่วไปทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้สามารถทำการวิจัยโดยการพัฒนาโจทย์วิจัยจากงานประจำที่ปฏิบัติอยู่ เนื่องจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานใหม่ กรมควบคุมโรคมีความคาดหวังที่บุคคลากรปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องมีความตั้งใจพัฒนาการทำงาน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และลักษณะงานของตนเอง ทราบถึงทิศทางการพัฒนาเครือข่ายด้านการบริหารทั่วไปและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้งานบริหารยุคใหม่ก้าวสู่การสนับสนุนวิสัยทัศน์ ของกรมควบคุมโรค

         เพื่อเผยแพร่ข่าวสารนี้ถึงประชาชน / เครือข่าย หรือส่งต่อ รายละเอียดข่าวนี้ที่ลิ้ง http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/print/2554_04_29_R2R.html

 

         ดูข่าวโรคและภัยสุขภาพย้อนหลังที่ http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/