ผู้เขียน หัวข้อ: “จุรินทร์” แนะประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ก  (อ่าน 1711 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์


เป็นช่องทางสื่อสาร ใช้ข้อความกระชับ เข้าใจง่าย และอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง


วันนี้ (9พฤษภาคม 2554) ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ... สู่โรงพยาบาลชุมชน โดยมีนักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และผู้ปฎิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

          นายจุรินทร์กล่าวว่า ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลจะต้องทำหน้าที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีภารกิจหลัก 3 ข้อ คือ 1.สื่อสารนโยบาย กิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุข ให้ประชาชนพื้นที่รับทราบ 2.สื่อสารกิจกรรมของโรงพยาบาลกับคนในชุมชน และ3.สื่อสารภายในองค์กร ทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง และสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มารับบริการ

นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า ขอให้นักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญในเรื่องของหลักการประชาสัมพันธ์ ใน 3เรื่อง คือ 1.การเลือกใช้สื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ในยุคปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับสื่อทุกชนิดที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับการสื่อสาร เลือกใช้สื่อให้ถูกต้องกับสถานการณ์ วัย เช่น การสื่อสารกับผู้สูงอายุ หากเลือกใช้ทวิสเตอร์ ก็จะไม่เหมาะสม ต้องเลือกใช้กับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ และสื่อที่ต้องคำนึงถึงในขณะนี้คือการสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียล เน็ตเวิร์ก (Social Network) เป็นการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องเลือกใช้เป็นช่องทางสื่อสารเพราะเป็นสื่อที่สามารถโต้ตอบได้ทันที ทั้งผู้รับและผู้ส่ง ซึ่งสอดคล้องสังคมปัจจุบัน

2.ข้อความที่ใช้สื่อสาร ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง มีความกระชับ เข้าใจง่าย จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และ3.บุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์ ต้องมีความน่าเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีเครือข่ายในการดำเนินงาน


ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข