ผู้เขียน หัวข้อ: สธ. รณรงค์ “กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี”  (อ่าน 1213 ครั้ง)

ออฟไลน์ webmaster

  • Administrator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 3951
    • อีเมล์กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวโครงการมหกรรมรณรงค์สัญจร “การกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2556” หลังพบผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ มากที่สุดภาคอีสาน ร้อยละ 18 ภาคเหนือ ร้อยละ10 ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 45–55 ปี และมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในตับสูงสุดในปี 2548 ปีละประมาณ 28,000 ราย และล่าสุดปี 2554 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 14,314 ราย มากสุดเป็นภาคอีสาน 7,593 ราย รองลงมาภาคเหนือ 2,638 ราย

วันนี้ (5 เมษายน 2556) ที่กระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวมหกรรมรณรงค์สัญจร “การกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2556” ร่วมกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) คุณไมค์ ภิรมย์พร(คุณพรภิรมย์ พินทะปะกัง) และอาจารย์วสุ  ห้าวหาญ   

นายแพทย์วิชัย กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทย ทั้งต่อภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นโรคสำคัญและยอมรับให้โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุที่สำคัญในการเป็นสารก่อมะเร็งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี จากข้อมูลการศึกษา พบว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในตับสูงถึงปีละประมาณ 28,000 ราย โดยพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 45–55 ปี ซึ่งอยู่ในวัยทำงานที่สำคัญของครอบครัว  ล่าสุดในปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในตับ จำนวน 14,314 ราย มากที่สุดเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,593 ราย รองลงมาภาคเหนือ 2,638 ราย  สำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่า ในภาพรวมระดับประเทศมีความชุก ร้อยละ 8.7 ในระดับภาค พบมากที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 18 โดยพบในระดับหมู่บ้านสูงถึงร้อยละ 85  ส่วนภาคเหนือ พบร้อยละ 10 ระดับหมู่บ้านสูงถึงร้อยละ 46 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานอย่างบูรณาการ ทั้งด้านการรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การค้นหาและรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระยะต่างๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ป่วย การศึกษาวิจัย และการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยกำหนดพื้นที่สำคัญในการดำเนินงานที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ที่มีปัญหาผู้ป่วยมากลำดับต้นๆ ของประเทศ


ด้าน ดร.นายแพทย์พรเทพ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยเฉพาะคุณไมค์  ภิรมย์พร (คุณพรภิรมย์ พินทะปะกัง) ซึ่งเป็นศิลปินนักร้องที่ประชาชนทั่วประเทศนิยมชมชอบ ให้ความเชื่อถือ ร่วมเป็นต้นแบบในการรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้บริโภคแต่ปลาที่ปรุงสุกด้วยความร้อน โดยกำหนดการรณรงค์เริ่มต้นในเดือนเมษายน ที่จังหวัดน่าน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรม นิทรรศการความรู้ การเสวนาภาคประชาชน การประกวดการตำส้มตำปลาร้าสุก และการแสดงมินิคอนเสิร์ต จากคุณไมค์ ภิรมย์พร หลังจากนั้นก็จะมีการรณรงค์ผ่านสื่อตามช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในจังหวะเวลาต่างๆ เพื่อให้คนไทยบริโภคปลาที่ปรุงสุก ไม่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ และปลอดภัยจากมะเร็งท่อน้ำดีต่อไป

  “สำหรับการป้องกันโรคจะเน้นหนักที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของประชาชน ให้เลิกกินปลาร้าดิบเลิกกินอาหารประเภทปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่เป็นเมนูปรุงดิบและแบบสุกๆ ดิบๆ อย่างถาวร เพราะปลาจำพวกนี้จะมีตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับพบมากสูงสุดเกือบหมื่นๆตัวอยู่ในเนื้อปลา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าประชาชนไม่ค่อยตระหนักถึงอันตรายและการป่วยจากพยาธิใบไม้ตับ ยังคงกินปลาปรุงดิบๆ  เพราะเห็นว่ามียารักษาที่สามารถฆ่าพยาธิได้ บางคนเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลปีละหลายๆ ครั้ง เพราะการป่วยเป็นพยาธิใบไม้ตับหลายๆ ครั้ง เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี  หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮ็อตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค 0 2590 3333” ดร.นายแพทย์พรเทพ กล่าวทิ้งท้ายที่มา : www.moph.go.th