ผู้เขียน หัวข้อ: การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว  (อ่าน 3298 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว ครั้งที่ ๑๘

                         ช่วงเช้า ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารรับรอง พระราชวังดุสิต สนามเสือป่า ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วม พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักพระราชวัง และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ ซึ่งการนี้นับเป็นครั้งที่ 18 และในช่วงบ่าย ณ ห้อง 801 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี ศานติวิจัย ผศ.ดร.รัชฎา เกียรติเฟื่องฟู และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมให้คำแนะนำการอบรมในครั้งนี้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในหลักสูตรเวชศาสตร์ชันสูตร โปรแกรม 2 จำนวน 5 ท่าน โดยมีระยะเวาลาการอบรม ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์-24 มีนาคม 2559

*******************************************
ที่มา : http://www.mt.mahidol.ac.th/