ผู้เขียน หัวข้อ: MP Group เปิดรับสมัครตำแหน่ง Clinical Marketing หลายอัตรา  (อ่าน 168 ครั้ง)

ออฟไลน์ นลิตา เล๊าะหลง

  • medtech ป โท
  • *****
  • กระทู้: 241
    • อีเมล์
ตำแหน่งงาน  Clinical Marketing
Molecular DX / Rapid POCT / Automation

คุณสมบัติ
1.เพศ หญิง/ชาย
2. อายุ 25- 35  ปี
3.จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
4. การศึกษา :สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Immunology, Microbiology จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ในระดับดี )
- กล้าพูดและนำเสนอความคิดเห็น
- มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
- มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
- สามารถปรับตัวให้เข้ากับทีมงานและบริษัทได้
-มีความเป็นผู้นำสามารถแก้ไขปัญาหาเฉพาะหน้าได้
-ไม่มีความบกพร่องทางสายตาและสุขภาพไม่เป็นผลกระทบต่อการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษาผลิตภัณฑ์ก่อนการนำเข้า ประเมินโอกาสทางการตลาด เพื่อสนับสนุนงานขาย
2. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในเขตพื้นที่ เพิ่มโอกาส และสร้างโอกาสทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่ และพัฒนางานในกลุ่มลูกค้าเดิม
3. ดำเนินการตามแผนการตลาด ได้แก่ การนำเสนอสินค้ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, จัดกิจกรรมทางการตลาดทั้งการออกบูธ จัดงานประชุมวิชาการ รวมทั้งสร้างสื่อที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดภายใน และภายนอกองค์กร
4. สร้างเครือข่าย Key opinion leaders เพื่อเป็นสื่อกลางในพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้กับบุคคลากรในองค์กร และลูกค้า


สวัสดิการอื่นๆ
1. วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. Bonus (ตามผลประกอบการและPerformance)
4. การตรวจสุขภาพประจำปี
5. ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ)
6. ชุด Uniform
7. ฉีดวัคซีน
8. กองทุนเงินทดแทน
9. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อนช่วยเพื่อน
10. เงินช่วยเหลือตาม     
11. ประกันสังคม
                                     

 โดยสามารถส่งใบสมัคร ( Resume )  ได้ที่  hr_group@mpgroup.co.th   หรือโทรสอบถามรายละเอียดมาได้ที่
เบอร์  02-514 -4112  ต่อ1302  หรือ 090-880-4462   ติดต่อคุณนลิตา เล๊าะหลง เจ้าหน้าที่สรรหา แผนกทรัพยากรบุคคล