ผู้เขียน หัวข้อ: มติบอร์ด สปสช.เห็นชอบเพิ่มเงินเดือนและค่าแรง สธ. 100 %  (อ่าน 1879 ครั้ง)

ออฟไลน์ webmaster

  • Administrator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 3951
    • อีเมล์
มติบอร์ด สปสช.เห็นชอบเพิ่มเงินเดือนและค่าแรง สธ. 100 % ในงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ


                บอร์ด สปสช.มีมติรวมเงินเดือนและค่าแรง รพ.สธ. ทั้งหมด 100% ในงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังจากฐานการคำนวณเดิมใช้การตั้งงบเงินเดือน รพ.สธ.แยกโดย สปสช. ตั้งงบ 60% ที่เหลืออีก 40% สธ.ตั้งงบ เปลี่ยนเป็นให้ สปสช. ตั้งงบเงินเดือนหน่วยบริการ สธ. ทั้งหมด รวมถึงค่าตอบแทนตามภาระงานหรือ P4P อีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินเดือนในงบกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ขอเพิ่ม 32,000 ล้านบาท ยืนยันไม่กระทบงบค่ารักษาพยาบาลในงบรายหัว เพราะมีการขอเพิ่มให้แล้ว ชี้ข้อดีทำให้ รพ.รับรู้ต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะทำให้การวางแผนระบบค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

              เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระการเพิ่มเติมข้อเสนองบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

               นายแพทย์ประดิษฐ กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งงชาติปีงบประมาณ 2557 จำนวน 156,766.83 ล้านบาทนั้น ซึ่งในจำนวนนี้ได้คำนวณรวมเงินเดือนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสธ.จำนวน 34,763 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของเงินเดือนหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลสังกัดสธ. (เนื่องจากคำนวณจากฐานคิดว่าบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขให้บริการประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 48 ล้านคน) และที่เหลืออีกร้อยละ 40 หรือประมาณ 29,186 ล้านบาทนั้น (เป็นการให้บริการประชากรในสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) กระทรวงสธ.จะตั้งงบประมาณเพื่อขอไปยังสำนักงบประมาณอีกที แต่ในการประชุมครั้งนี้มีข้อเสนอว่า เพื่อให้หน่วยบริการรับรู้ภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนและค่าแรงทั้งหมด โดยเฉพาะหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นควรให้มีการรวมการคิดคำนวณเงินเดือนและค่าแรงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของสธ. ไว้ที่งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทีเดียว

             ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ดสปสช.) จึงได้มีมติให้มีการเพิ่มรายการ “งบเพิ่มเติมด้านค่าแรงของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” ในข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2557” เพิ่มอีก 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 32,952.72 ล้านบาท ดังนี้ 1. เงินเดือนนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสธ. 29,186.98 ล้านบาท 2. เงินเดือนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการในสังกัดกรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค (จำนวน 24 แห่ง จากทั้งสิ้น 60 แห่ง) 765.74 ล้านบาท 3. ค่าตอบแทนส่วนเพิ่มแทนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับ 4, 6 และ 7 หรือค่าตอบแทนตามภาระงาน P4P จำนวน 3,000 ล้านบาท

            “ดังนั้นข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2557 จะรวมเป็น 189,719.55 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินเดือนของหน่วยบริการภาครัฐ 64,715.72 ล้านบาท คงเหลืองบกองทุนที่ส่งให้สปสช. 125,003.83 ล้านบาท และเพิ่มงบในส่วนค่าตอบแทนส่วนเพิ่มแทนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับ 4, 6 และ 7 หรือค่าตอบแทนตามภาระงาน P4P จำนวน 3,000 ล้านบาท”นายแพทย์ประดิษฐ กล่าว
ที่มา : www.moph.go.th